टोक्यो पैरालिंपिक: अवनि लेखारा ने स्वर्ण पदक जीता

टोक्यो पैरालिंपिक: अवनि लेखारा ने स्वर्ण पदक जीता मुख्य विशेषताएं: अवनि लेखारा, जिन्होंने टोक्यो पैरालिंपिक में स्वर्ण पदक जीता है।

Read more